Wijzigingen ING CZdirect zorgverzekering 2024

Het verplicht eigen risico blijft € 385 in 2024. Maar wat verandert er wel? We hebben de belangrijkste wijzigingen van uw zorgverzekering voor u op een rij gezet.

Gewijzigde vergoedingen in de basisverzekering

 • Wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen
  De overheid past de eigen bijdragen en maximale vergoedingen aan.
  Bekijk alle tarieven voor 2024

 • Kraamzorg
  Heeft u kraamzorg nodig? Vanaf 2024 kan in sommige situaties de kraamzorg over 6 weken verdeeld worden, in plaats van over 10 dagen. U ontvangt wel nog steeds maximaal 10 dagen kraamzorg in totaal (8 + 2 extra dagen bij een medische indicatie). Het aantal dagen en het aantal uren per dag dat u precies krijgt, wordt vastgesteld tijdens de intake met het kraambureau, en na de bevalling.
  Bekijk de vergoeding kraamzorg

 • Voorlopige herstelzorg na corona
  Als u het coronavirus heeft gehad en nog last heeft van ernstige klachten, dan krijgt u herstelzorg voorlopig vergoed. Zoals fysiotherapie of ergotherapie. Deze vergoeding was al tijdelijk toegevoegd aan de basisverzekering en is nu verlengd tot 1 januari 2025.
  Bekijk de vergoeding corona herstelzorg

 • Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)
  Heeft uw kind coaching nodig bij gezond eten en bewegen? Vanaf 2024 wordt Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) ook vergoed voor kinderen met overgewicht of obesitas. Een centrale zorgverlener begeleidt en coördineert de zorg.

 • 20-weken echo
  Bent u zwanger en wilt u een 20-weken echo? Vanaf 1 januari 2024 wordt deze echo vergoed vanuit de overheid en dus niet meer door de basisverzekering. U hoeft de echo nog steeds niet zelf te betalen. U merkt hier dus niets van.
  Lees hier meer over de 20-weken echo

 • Logopedie
  Voor logopedie tot 18 jaar heeft u vanaf 2024 geen verwijzing meer nodig als u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan heeft u nog wél een verwijzing nodig.
  Bekijk de vergoeding logopedie

 • Beweegprogramma valpreventie
  Loopt u een hoog risico om te vallen? En heeft u daarbij ook andere lichamelijke of psychische problemen? Dan kunt u vanaf 2024 valpreventie vergoed krijgen uit uw basisverzekering als u 65 jaar of ouder bent. U ontvangt deze vergoeding één keer per jaar. Heeft u geen bijkomende lichamelijke of psychische problemen, maar heeft u wel risico op vallen? Dan kunt u een beweegprogramma voor valpreventie volgen via uw gemeente.
  Bekijk de vergoeding valpreventie beweegprogramma

 • Wijkverpleging
  Gaat u voor wijkverpleging naar een zorgverlener die geen contract heeft met CZ? In 2024 verandert de aanvraagprocedure voor de vergoeding van deze zorg. Uw indicatie mag maximaal 3 maanden oud zijn op het moment dat u de aanvraag indient.
  Bekijk de vergoeding wijkverpleging

 • Bovenkaak implantaten
  Heeft u een implantaat nodig voor uw bovenkaak? Dan heeft u vanaf 2024 een akkoordverklaring nodig voor gecontracteerde én niet-gecontracteerde zorgverleners. Voor een implantaat in uw onderkaak is een akkoordverklaring alleen nodig bij zorgverleners zonder contract.
  Bekijk de vergoeding kunstgebit op implantaten

 • Fysiotherapie bij COPD
  Vanaf 2024 krijgt u fysiotherapie bij COPD alleen volledig vergoed bij fysiotherapeuten waar wij een contract mee hebben die óók zijn aangesloten bij het landelijk netwerk Chronisch ZorgNet. Deze therapeuten zetten zich extra in voor de behandeling van COPD. Ze hebben bijvoorbeeld een extra opleiding gevolgd, en werken nauw samen met andere zorgverleners. Is uw fysiotherapeut niet aangesloten bij Chronisch ZorgNet? Dan krijgt u minder vergoed.
  Bekijk de vergoeding fysiotherapie bij COPD

Wijzigingen in de aanvullende verzekeringen 2024

Nieuw: mondzorg en fysiotherapie na een ongeval
Als ING-verzekerde krijgt u een extra vergoeding bij ongevallen. Zo krijgt u na een ongeval tot € 10.000 mondzorg én maximaal 16 fysiobehandelingen vergoed.
Lees meer over de ongevallendekking 

ING 1
De aanvullende verzekering ING 1gaat verder als ING Buitenland. Met daarbij een extra vergoeding. Zo krijgt u een vergoeding voor een jaarlijkse HealthCheck.

ING 2
De aanvullende verzekering ING 2 gaat verder als ING 8 Fysio+. Met daarbij 2 extra vergoedingen. Zo neemt u tot wel 5 ongebruikte fysiobehandelingen mee naar volgend jaar. En krijgt u jaarlijks een HealthCheck.

ING 3
De aanvullende verzekering ING 3 gaat verder als ING 10 Fysio+. Met daarbij een extra vergoeding. Zo krijgt u een nieuwe vergoeding om tot wel 5 ongebruikte fysiobehandelingen mee te nemen naar het volgend jaar.

Wijziging in de tandverzekering 2024

ING Tand
De tandverzekering ING Tand gaat verder als ING Tand 300.

Nog vragen? We zijn er voor u